ผลคะแนนบัญชีรายชื่อทั่วประเทศ

อย่างไม่เป็นทางการ (นับแล้ว 100%)


อันดับที่ 1
ก้าวไกล
คะแนนรวม  
14,438,851
(38.48 %)
อันดับที่ 2
เพื่อไทย
คะแนนรวม  
10,962,522
(29.22 %)
อันดับที่ 3
รวมไทยสร้างชาติ
คะแนนรวม  
4,766,408
(12.70 %)
อันดับที่ 4
ภูมิใจไทย
คะแนนรวม  
1,138,202
(3.03 %)
อันดับที่ 5
ประชาธิปัตย์
คะแนนรวม  
925,349
(2.47 %)
อันดับที่ 6
ประชาชาติ
คะแนนรวม  
602,645
(1.61 %)
อันดับที่ 7
พลังประชารัฐ
คะแนนรวม  
537,625
(1.43 %)
อันดับที่ 8
เสรีรวมไทย
คะแนนรวม  
351,376
(0.94 %)
อันดับที่ 9
ไทยสร้างไทย
คะแนนรวม  
340,178
(0.91 %)
อันดับที่ 10
ประชาธิปไตยใหม่
คะแนนรวม  
273,430
(0.73 %)
อันดับที่ 11
ใหม่
คะแนนรวม  
249,731
(0.67 %)
อันดับที่ 12
ชาติพัฒนากล้า
คะแนนรวม  
212,676
(0.57 %)
อันดับที่ 13
ท้องที่ไทย
คะแนนรวม  
201,411
(0.54 %)
อันดับที่ 14
ชาติไทยพัฒนา
คะแนนรวม  
192,497
(0.51 %)
อันดับที่ 15
เป็นธรรม
คะแนนรวม  
184,815
(0.49 %)
อันดับที่ 16
พลังสังคมใหม่
คะแนนรวม  
177,379
(0.47 %)
อันดับที่ 17
ครูไทยเพื่อประชาชน
คะแนนรวม  
175,182
(0.47 %)
อันดับที่ 18
พลัง
คะแนนรวม  
156,491
(0.42 %)
อันดับที่ 19
เพื่อชาติไทย
คะแนนรวม  
134,833
(0.36 %)
อันดับที่ 20
แรงงานสร้างชาติ
คะแนนรวม  
130,149
(0.35 %)
อันดับที่ 21
ไทยภักดี
คะแนนรวม  
103,472
(0.28 %)
อันดับที่ 22
ไทยพร้อม
คะแนนรวม  
82,965
(0.22 %)
อันดับที่ 23
อนาคตไทย
คะแนนรวม  
81,718
(0.22 %)
อันดับที่ 24
ทางเลือกใหม่
คะแนนรวม  
79,190
(0.21 %)
อันดับที่ 25
ไทยรวมไทย
คะแนนรวม  
72,988
(0.19 %)
อันดับที่ 26
รวมใจไทย
คะแนนรวม  
72,719
(0.19 %)
อันดับที่ 27
เพื่อไทรวมพลัง
คะแนนรวม  
67,692
(0.18 %)
อันดับที่ 28
เพื่อชาติ
คะแนนรวม  
59,571
(0.16 %)
อันดับที่ 29
ภาคีเครือข่ายไทย
คะแนนรวม  
58,010
(0.15 %)
อันดับที่ 30
ประชากรไทย
คะแนนรวม  
57,099
(0.15 %)
อันดับที่ 31
เปลี่ยน
คะแนนรวม  
53,706
(0.14 %)
อันดับที่ 32
ไทยชนะ
คะแนนรวม  
45,321
(0.12 %)
อันดับที่ 33
พลังเพื่อไทย
คะแนนรวม  
44,131
(0.12 %)
อันดับที่ 34
ไทยก้าวหน้า
คะแนนรวม  
35,094
(0.09 %)
อันดับที่ 35
รวมพลัง
คะแนนรวม  
33,844
(0.09 %)
อันดับที่ 36
พลังธรรมใหม่
คะแนนรวม  
33,770
(0.09 %)
อันดับที่ 37
มิติใหม่
คะแนนรวม  
33,558
(0.09 %)
อันดับที่ 38
ประชาไทย
คะแนนรวม  
32,428
(0.09 %)
อันดับที่ 39
ไทยศรีวิไลย์
คะแนนรวม  
23,720
(0.06 %)
อันดับที่ 40
เปลี่ยนอนาคต
คะแนนรวม  
23,381
(0.06 %)
อันดับที่ 41
กรีน
คะแนนรวม  
22,047
(0.06 %)
อันดับที่ 42
ไทยธรรม
คะแนนรวม  
21,023
(0.06 %)
อันดับที่ 43
ประชาภิวัฒน์
คะแนนรวม  
17,686
(0.05 %)
อันดับที่ 44
พลังสยาม
คะแนนรวม  
17,076
(0.05 %)
อันดับที่ 45
ไทยเป็นหนึ่ง
คะแนนรวม  
13,605
(0.04 %)
อันดับที่ 46
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
คะแนนรวม  
12,601
(0.03 %)
อันดับที่ 47
เสมอภาค
คะแนนรวม  
11,816
(0.03 %)
อันดับที่ 48
รวมแผ่นดิน
คะแนนรวม  
11,010
(0.03 %)
อันดับที่ 49
ความหวังใหม่
คะแนนรวม  
10,892
(0.03 %)
อันดับที่ 50
แนวทางใหม่
คะแนนรวม  
10,875
(0.03 %)
อันดับที่ 51
แผ่นดินธรรม
คะแนนรวม  
10,690
(0.03 %)
อันดับที่ 52
ไทยสมาร์ท
คะแนนรวม  
10,463
(0.03 %)
อันดับที่ 53
เส้นด้าย
คะแนนรวม  
10,410
(0.03 %)
อันดับที่ 54
พลังสหกรณ์
คะแนนรวม  
10,158
(0.03 %)
อันดับที่ 55
เพื่ออนาคตไทย
คะแนนรวม  
10,001
(0.03 %)
อันดับที่ 56
พลังไทยรักชาติ
คะแนนรวม  
9,172
(0.02 %)
อันดับที่ 57
พลังประชาธิปไตย
คะแนนรวม  
8,818
(0.02 %)
อันดับที่ 58
คลองไทย
คะแนนรวม  
7,959
(0.02 %)
อันดับที่ 59
ช่วยชาติ
คะแนนรวม  
7,759
(0.02 %)
อันดับที่ 60
สามัญชน
คะแนนรวม  
6,509
(0.02 %)
อันดับที่ 61
ราษฎร์วิถี
คะแนนรวม  
6,172
(0.02 %)
อันดับที่ 62
สังคมประชาธิปไตยไทย
คะแนนรวม  
5,860
(0.02 %)
อันดับที่ 63
ถิ่นกาขาวชาววิไล
คะแนนรวม  
5,561
(0.01 %)
อันดับที่ 64
พลังสังคม
คะแนนรวม  
5,534
(0.01 %)
อันดับที่ 65
พลังปวงชนไทย
คะแนนรวม  
5,022
(0.01 %)
อันดับที่ 66
ชาติรุ่งเรือง
คะแนนรวม  
4,433
(0.01 %)
อันดับที่ 67
ภราดรภาพ
คะแนนรวม  
3,455
(0.01 %)