ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศ

อย่างไม่เป็นทางการ นับแล้ว 100%


อันดับที่ 1
ก้าวไกล
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
151 (112/39)
อันดับที่ 2
เพื่อไทย
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
141 (112/29)
อันดับที่ 3
ภูมิใจไทย
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
71 (68/3)
อันดับที่ 4
พลังประชารัฐ
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
40 (39/1)
อันดับที่ 5
รวมไทยสร้างชาติ
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
36 (23/13)
อันดับที่ 6
ประชาธิปัตย์
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
25 (22/3)
อันดับที่ 7
ชาติไทยพัฒนา
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
10 (9/1)
อันดับที่ 8
ประชาชาติ
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
9 (7/2)
อันดับที่ 9
ไทยสร้างไทย
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
6 (5/1)
อันดับที่ 10
ชาติพัฒนากล้า
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
2 (1/1)
อันดับที่ 11
เพื่อไทรวมพลัง
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
2 (2/0)
อันดับที่ 12
ประชาธิปไตยใหม่
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
1 (0/1)
อันดับที่ 13
ครูไทยเพื่อประชาชน
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
1 (0/1)
อันดับที่ 14
เสรีรวมไทย
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
1 (0/1)
อันดับที่ 15
เป็นธรรม
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
1 (0/1)
อันดับที่ 16
พลังสังคมใหม่
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
1 (0/1)
อันดับที่ 17
ใหม่
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
1 (0/1)
อันดับที่ 18
ท้องที่ไทย
รวม
(เขต/บัญชีรายชื่อ)
1 (0/1)